Partnerske ustanove

Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE sodeluje z nekaterimi najpomembnejšimi svetovnimi organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja in okolja. Med partnerske ustanove prišteva: UNESCOUNEP, UNWTOISESCO, YMP in Earth Charter.

FEE je podpisnica memoranduma o soglasju z naslednjimi organizacijami: UNESCO, UNEP, ISESCO in CHTA.

 

Program ZN za okolje je agencija Združenih narodov, ki koordinira okoljske aktivnosti, državam v razvoju pomaga pri izvajanju okolju prijaznih politik in praks. Dejavnosti agencije pokrivajo številna vprašanja v zvezi z ozračjem, morskimi in kopenskimi ekosistemi, okoljskim upravljanjem in zelenim gospodarstvom.

 

Svetovna turistična organizacija je agencija Združenih narodov zadolžena za spodbujanje odgovornega, trajnostnega in splošno dostopnega turizma. Je vodilna mednarodna organizacija na področju turizma.

 

Caribbean Hotel and Tourism Association je neprofitna korporacija, ki služi potrebam svojih članov ter gradi partnerstva na družbeno odgovoren in trajnosten način.