Postopek prijave

Trije koraki za prijavo:

1. Dokumenti za prijavo
2. Kontrolni pregled
3. Odločitev

1. Dokumenti za prijavo

 • Obrat pred prvo prijavo, posreduje nacionalni koordinaciji izpolnjeno prijavnico in vse zahtevane dokumente.
 • Pred vsako naslednjo prijavo, pošlje obrat zahtevane posodobljene dokumente.

2. Kontrolni pregled

 • Kontrolni pregled se v obratu izvaja prvo (pred prvim certificiranjem) in drugo leto, nato vsako tretje leto.
 • Kontrolni pregled izven obrata, se izvaja vsa ostala leta.

3. Odločitev

 • Nacionalna komisija prijavo, kjer so izpolnjeni vsi kriteriji, odobri oz. zavrne v slučaju večjih nepravilnosti oz. odstopanj od kriterijev.

Pristop oz. postopek prijave k programu in pridobitev certifikata Zeleni ključ:

 • Zainteresiran obrat vzpostavi stik z nacionalno koordinacijo
 • Nato pošlje izpolnjeno in podpisano prijavnico, izpolnjen seznam kriterijev in priložene obvezne dokumente ter plača letno pristojbino
 • Nacionalni koordinator opravi kontrolni pregled
 • Poročilo o stanju v obratu in prijavo (prijavnica in izpolnjen seznam kriterijev) predloži nacionalni komisiji, ki prijavo odobri ali zavrne
 • Ko je prijava odobrena, obrat prejme zunanjo plaketo, ki jo postavi na vhod v obrat in certifikat, ki ga postavi na vidno mesto v obratu, najraje na recepcijo
 • Certifikat Zeleni ključ je veljaven eno leto in ga je potrebno vsako leto obnavljati (s tem spodbujamo lastnike h konstantnemu izboljševanju stanja – smernice!)
 • Kontrolni pregled se v obratu izvaja prvo in drugo leto, nato vsako tretje leto

Za več informacij o pristopu, kliknite tukaj.